Om prosjektet

Riksarkivaren og DIS-Norge samarbeider om å finne etterkommere til alle eidsvollsmennen frem til i dag og presentere informasjonen på Internett. I første fase av prosjektet gjelder det å finne de grunnleggende slektsopplysningene. I andre fase ønsker vi å fylle på med mest mulig informasjon om de enkelte personene. Det skal bli mulig å legge inn dokumenter, bilder og videoer. 
 
Riksarkivarens rolle er primært å sørge for at dataene blir gjort tilgjengelig og lagret på en betryggende måte. DIS-Norges rolle er å rekruttere slektsforskere, holde orden på hvem som forsker på hvem, og sørge for at resultatene av slektsforskningen importeres på en tilfredsstillende måte til nettstedet. Begge har et ansvar for å overvåke kvaliteten på slektsforskningen. DIS-Norge har førstelinjeansvaret.