Slektsforskere

Har du lyst til å forske på slekten til en eidsvollsmann, eller lyst til å hjelpe en som forsker med supplerende opplysninger? I så fall meld din interesse ved å sende en e-post til eidsvollsmenn@disnorge.no. Vi oppretter kontakt med eventuelle andre slektsforskere som arbeider med din representant. Dette primært for at det ikke skal bli dobbeltarbeid, men heller et samarbeid mellom slektsforskerne.
 
Hvis du ikke er medlem i DIS-Norge, må du registrere deg som gjest på hjemmesiden. Dette gjør du her. Du vil da motta en e-post med brukernavn og passord slik at du kan logge deg på Slektsforum og det lukkede forumet Adopter en eidsvollsmann.
 
Du kan bruke det slektsforskningsprogrammet du er vant til, så sant programmet er i stand til å produsere en brukbar GEDCOM-fil. Se forøvrig GEDCOM-filer og TNG.